Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 14

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID SPIES

Ontvangen 2 juli 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IV, onderdeel T, onder 1, vervalt.

Toelichting

Artikel 169, eerste lid, van de Gemeentewet wordt niet gewijzigd en blijft luiden: «Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.» Deze formulering is duidelijker dan «de leden van het college, tezamen en ieder afzonderlijk» en is in overeenstemming met artikel 197 over de financiële verantwoording door het college aan de raad.

Spies