Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128165 nr. 116

28 165 Deelnemingenbeleid RijksoverheidDossiertitel

Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Hierbij doe ik uw Kamer het Jaarverslag 2009 Beheer Staatsdeelnemingen toekomen1. Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie Financiën op 25 juni 2009 (kamerstuk 28 165, nr. 99), zegde de toenmalige minister van Financiën toe «een traditie in ere [te] herstellen die aan het verdwijnen was, namelijk dat wij jaarlijks een jaarverslag maken over alle staatsdeelnemingen en daarin expliciet ingaan op die vier punten van publiek belang.» Dit jaarverslag doet deze toezegging gestand.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.