28 140
Evaluatie orgaandonatie

nr. 73
MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 18 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ondanks alle inspanningen en de laatste campagne «Nederland zegt JA» het aantal potentiële donoren en orgaandonaties in 2009 niet wezenlijk is toegenomen en er geen sprake is van een duidelijke afname van personen die staan op de wachtlijst voor orgaantransplantatie;

overwegende, dat de coördinatiegroep Orgaandonatie invoering van het actieve donorregistratiesysteem als een essentieel onderdeel van te nemen maatregelen beschouwt om het aantal orgaandonaties substantieel te verhogen;

overwegende, dat onder de hulpverleners die betrokken zijn bij orgaandonatie breed de overtuiging leeft dat een substantiële toename van het aantal orgaandonaties slechts bereikt kan worden door een combinatie van wetswijziging naar actieve donorregistratie, een focus op donatie bij leven, structurele voorlichtingscampagnes en een kwaliteitsslag in de procesvoering van ziekenhuizen;

overwegende, dat een grote meerderheid van de Nederlandse samenleving voorstander is van de invoering van het actieve donorregistratiesysteem;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk over te gaan tot invoering van een systeem van actieve donorregistratie (ADR),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Sap

Koşer Kaya

Naar boven