Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928140 nr. 106

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2018

Zoals toegezegd tijdens het AO Orgaandonatie van 26 september jl. (Kamerstuk 33 506, nr. 32) stuur ik u hierbij de link1 naar het advies van de Gezondheidsraad over het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie.

In het kader van het opstellen en aanscherpen van de Richtlijn Orgaandonatie na euthanasie heb ik de Gezondheidsraad verzocht om advies over de procedure van het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor het bestaande protocol voor het vaststellen van de verwachte dood bij circulatiestilstand (eDCD of wel «expected Donation after Circulatory Death») te gebruiken. De Gezondheidsraad benoemt enkele verschillen tussen de eDCD procedure en die bij donatie na euthanasie, zoals de wijze waarop de circulatie tot stilstand wordt gebracht. Deze verschillen vormen voor de Gezondheidsraad geen aanleiding om een apart protocol op te stellen.

Tijdens het eerdergenoemde AO heb ik u een voortgangsbrief toegezegd. In deze brief zal ik eveneens mijn standpunt op het advies van de Gezondheidsraad schetsen. Ik zal dan ook ingaan op de motie van de leden Tellegen (VVD) en Pia Dijkstra (D66)2 over de communicatie over donatie na euthanasie.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins