Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928140 nr. 105

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 17 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds een grote wachtlijst is voor mensen die wachten op een orgaan en we alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat deze wachtlijst verkleind wordt;

overwegende dat een grote groep potentiële donoren niet op de hoogte is van de richtlijn orgaandonatie na euthanasie en zij op deze manier moeilijker gefaciliteerd kunnen worden in hun wensen om orgaandonor te worden;

verzoekt de regering, ten aanzien van de richtlijn rondom orgaandonatie na euthanasie na te gaan bij de relevante patiëntengroepen in hoeverre zij behoefte hebben aan meer informatie vanuit de overheid over de mogelijkheid om na euthanasie organen en/of weefsels te doneren, en ook te inventariseren in welke vorm deze informatie het beste toegankelijk kan worden gemaakt per patiëntengroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen

Pia Dijkstra