Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28122-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-11-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28122
Dossiertitel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28122-8
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
PS key KST64814
Publicatiedatum 2002-11-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector; Verslag algemeen overleg van de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vergaderjaar 2002-2003