Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28089-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-863039
Bijlage blg-863040
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid inclusief stand van zaken moties en toezeggingen voor het algemeen overleg over externe veiligheid
Dossiernummer 28089
Dossiertitel Gezondheid en milieu
Identifier kst-28089-95
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
Ondernummer 95
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Gezondheid en milieu; Brief regering; Resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid inclusief stand van zaken moties en toezeggingen voor het algemeen overleg over externe veiligheid
Uitgiftedatum 2018-11-19
Vergaderjaar 2018-2019