Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927926 nr. 303

27 926 Huurbeleid

Nr. 303 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN RONNES

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huisjesmelkers en malafide bemiddelaars meer en meer hun kans grijpen;

overwegende dat privaatrechtelijk de mogelijkheden om effectief op te treden beperkt zijn;

overwegende dat Groningen de eerste gemeente is die een vergunningenstelsel voor verhuurders en bemiddelaars invoert per 1 januari 2019, maar hieraan wel juridische risico's zitten;

verzoekt de Minister, waar nodig de juridische risico's weg te nemen en andere studentensteden te stimuleren om eveneens een vergunningenstelsel in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Ronnes