Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927926 nr. 300

27 926 Huurbeleid

Nr. 300 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van CBS-gegevens gesteld kan worden dat de huurtoeslag wordt onderbenut;

overwegende dat er in de begroting wel wordt uitgegaan van een volledige uitputting van de huurtoeslag;

overwegende dat mogelijk een op de zes 55-plushuishoudens mogelijk recht op huurtoeslag laat liggen;

overwegende dat zelfs een op de vijf 85-plushuishoudens mogelijk recht op huurtoeslag laat liggen;

verzoekt de regering om, een voorlichtingscampagne te starten, gericht op ouderen en hun verzorgers, om hen te wijzen op hun mogelijke recht op zorg- en huurtoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol