27 926 Huurbeleid

Nr. 210 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MONASCH C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 208

Voorgesteld 26 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningcorporaties zich niet kunnen vinden in de door de regering voorgestelde oplossingen ten aanzien van het één bankrekeningnummer per 1 december 2013;

constaterende dat woningcorporaties uitdrukkelijk de wens uitspreken voor een vorm van directe uitbetaling van de huurtoeslag;

overwegende dat het uit grond van het voorkomen van huurachterstanden wenselijk kan zijn dat corporaties direct de huurtoeslag krijgen uitgekeerd;

verzoekt de regering, snel met de sector in overleg te treden om op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk voor 1 januari 2015, tot een voor de sector en Belastingdienst aanvaardbare oplossing te komen, met als doel een efficiënt systeem van directe betaling van de huurtoeslag aan verhuurders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Paulus Jansen

Knops

Naar boven