27 926 Huurbeleid

Nr. 179 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN

Voorgesteld 19 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zittende huurders bij een uitspraak van de huurcommissie tot huurverlaging wegens ernstige gebreken aan de woning of na vaststelling maximale huur, een financieel nadeel ondervinden door de nieuwe extra standaardpunten;

verzoekt de regering de zittende huurders op basis van de puntentelling zoals die vastgesteld was voor 1 oktober 2011 huurprijsbescherming te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Voortman

Naar boven