Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-797".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dassen c.s. over een voorstel voor een mandaat voor de European External Action Service om een Europees noodplan op te stellen
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-27925-797
Indiener L.A.J.M. Dassen
Indiener L. Bromet
Indiener T. Kuzu
Indiener S.H. Simons
Ondernummer 797
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-08-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Motie; Motie van het lid Dassen c.s. over een voorstel voor een mandaat voor de European External Action Service om een Europees noodplan op te stellen
Uitgiftedatum 2021-08-18
Vergaderjaar 2020-2021