Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-02-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-699
Indiener A. Bosman
Indiener M.J.F. van Helvert
Indiener S.W. Sjoerdsma
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener A. van Ojik
Ondernummer 699
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Motie; Motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020