Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-653".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2019 , over voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-653
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Indiener A. (Aukje) de Vries
Indiener R. de Roon
Indiener T.J.E. van Toor
Ondernummer 653
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2019 , over voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019
Uitgiftedatum 2019-07-03
Vergaderjaar 2018-2019