Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beschouwing Nederlandse militaire bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-616
Indiener H. Zijlstra
Indiener S.A.M. Kaag
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Ondernummer 616
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief regering; Beschouwing Nederlandse militaire bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018