27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 606 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2017

Zoals aan uw Kamer gemeld in de artikel 100-brief van 9 september jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 597) heeft België met ingang van 1 juli 2016 de inzet van F-16»s in de strijd tegen ISIS van Nederland overgenomen voor de duur van een jaar. Nederland verzorgt sindsdien de force protection van het Belgische F-16 detachement, conform de eerder met België gemaakte afspraak waarover de Kamer op 19 juni 2015 is geïnformeerd (Kamerstuk 27 925, nr. 539). Daarin staat voorts dat Nederland, afhankelijk van de behoefte en na politieke besluitvorming, de F-16-inzet vervolgens weer van België zou kunnen overnemen.

Inmiddels is duidelijk dat de herstelperiode van de inzetgereedheid van de F-16»s achttien maanden in beslag neemt. Afhankelijk van de behoefte en na politieke besluitvorming zou Nederland vanaf 1 januari 2018 weer een bijdrage kunnen leveren aan de pool van jachtvliegtuigen die de coalitie beschikbaar heeft. Jachtvliegtuigen zijn en blijven schaars in de coalitie, maar het belang van airpower in de strijd tegen ISIS is op dit moment onverminderd groot.

Nederland heeft zich van meet af aan een betrouwbare bondgenoot getoond. De Nederlands-Belgische samenwerking op rotatiebasis, zorgt ervoor dat België en Nederland in coalitieverband blijven samenwerken. Afhankelijk van politieke besluitvorming en behoefte is een eventuele hernieuwde inzet van de F-16»s evenwel pas later aan de orde. Alsdan zal uw Kamer hierover op de gebruikelijke manier worden geïnformeerd.

Nederland blijft onverminderd betrokken bij de strijd tegen ISIS. Naast de inzet van trainers in Bagdad en Noord Irak, de reeds aan uw Kamer gemelde inzet van een advise & assist-team (Kamerstuk 27 925, nr. 603) zal Nederland vanaf eind januari 2017 voor een periode van zes weken het eerder aan uw Kamer gemelde tankervliegtuig ter beschikking stellen voor air-to-air refueling van coalitievliegtuigen (Kamerstuk 27 925, nr. 597). Nederland is in staat om dit in de periode september–november dit jaar een tweede keer voor circa zes weken te doen. Uw Kamer wordt hierover nog geïnformeerd. Tevens stelt Nederland een Processing Exploitation en Dissemination (PED)-team beschikbaar, dat met de analyse van UAV-beelden bijdraagt aan een robuust targeting proces en begrip van de situatie op de grond. Met het aanbieden van deze capaciteiten speelt Nederland in op de behoefte van de anti-ISIS coalitie.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Naar boven