Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327925 nr. 481

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 481 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Hierbij reageer ik, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om de Kamer te informeren wanneer de rapportage over de redeployment van de politietrainingsmissie in Afghanistan naar de Kamer wordt gestuurd (verzoek van 16 mei 2013).

In de stand van zakenbrief van de politietrainingsmissie van 26 april jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 480) is de aanpak van de redeployment kort beschreven. In de volgende stand van zakenbrief, die de Kamer in augustus tegemoet kan zien, worden het redeploymentplan en de stand van zaken beschreven. Het verloop van de redeployment vanuit Kunduz zal worden beschreven in de eindevaluatie van de geïntegreerde politietrainingsmissie die voor het eind van het jaar aan de Kamer wordt gestuurd.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert