Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127925 nr. 434

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 434 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2011

Naar aanleiding van uw verzoek van 5 april jl. over kwartiermakers voor Afghanistan (kenmerk 2011Z07141/2011D17733) informeren wij u als volgt.

In de antwoorden op Kamervragen over uitzending van de geïntegreerde politietrainingsmissie naar Afghanistan van 24 januari jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 418, vraag nr. 210) werd gemeld dat de voorbereiding van de Nederlandse ontplooiing in beginsel half maart 2011 start en dat de deployment-eenheid zou bestaan uit ongeveer 90 personen. Inmiddels zijn de verdere logistieke voorbereidingen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie begonnen. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie, en noodzakelijk materieel inzetgereed te maken. Het sturen van kwartiermakers is noodzakelijk om de missie tijdig te kunnen laten beginnen. Daarbij worden geen onomkeerbare stappen gezet. Zoals gemeld in de brief van 28 maart jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 425) begint de politietrainingsmissie deze zomer met de praktijkbegeleiding en de aanvullende training door POMLTs in het district Kunduz, in en rondom de hoofdstad van de provincie.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal