Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27924-78".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-983780
Bijlage blg-983781
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-31
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2021
Dossiernummer 27924
Dossiertitel Pachtbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-27924-78
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 78
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Pachtbeleid; Brief regering; Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021