Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27923-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Bevoegdheid van docenten in het mbo
Dossiernummer 27923;31524
Dossiertitel Werken in het onderwijs
Identifier kst-27923-224
Indiener M. Bussemaker
Ondernummer 224
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Werken in het onderwijs; Brief regering; Bevoegdheid van docenten in het mbo
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016