Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627859 nr. 94

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2016

Eerder heb ik uw Kamer geïnformeerd1 voor de zomer de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden van registratie van levenloos geboren kinderen, zowel binnen als buiten de BRP inclusief de financiële, technische, juridische, internationale en privacyaspecten, te melden. Nu het gesprek met de initiatiefneemsters van de petitie «ik wil ook in het BRP» na het zomerreces zal plaatsvinden, kan ik uw Kamer pas na dit gesprek over de uitkomst informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2378

Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2381

Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2386

Kamerstuk 27 859, nr. 92