Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027859 nr. 141

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Met mijn brief van 3 september jl. (Kamerstuk 27 859, nr. 140), heb ik u onder andere het onderzoeksrapport van de Ockham Groep/Kafkabrigade over de lastenreductie door het gebruik van de BRP toegestuurd. Ten onrechte was daarbij niet het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over de Vermindering van regeldruk door de BRP, bijgevoegd.

Dit advies bied ik u hierbij alsnog aan1; het advies en het onderzoek van de Ockham Groep/Kafkabrigade horen bij elkaar en zijn mij ook als zodanig aangeboden.

Ik heb ATR gevraagd om op basis van onderzoek te adviseren over de huidige en mogelijk toekomstige lastenreductie voor burgers door het gebruik van de BRP.

ATR constateert onder andere dat de BRP heeft bijgedragen aan de verbetering van de overheidsdienstverlening aan burgers en het verminderen van regeldruk en dat er nog meer mogelijkheden zijn voor lastenreductie.

In de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisadministratie Personen) die ik u eind dit jaar toestuur, zal ik inhoudelijk reageren op het advies van ATR.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl