Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827859 nr. 118

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2017

Hierbij informeer ik u over de openbaarmaking van de meest recente versie van de broncode BRP (Basisregistratie Personen), zoals deze in het kader van de Operatie BRP is ontwikkeld. Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging van de voormalig Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meest recente versie van de broncode en bijbehorende functionele en technische documentatie voor eind november 2017 openbaar te maken1.

Deze versie van de broncode van de BRP is met toelichtende functionele en technische documentatie op de site https://github.com/MinBZK geplaatst. De site is een dienst van het bedrijf Github en is bij ICT-ontwikkelaars veel gebruikt en goed bekend. Met deze dienst is samenwerking en delen van de broncode eenvoudig en voor een ieder toegankelijk.

Verder zijn op de sites van rijksoverheid.nl en JoinUp verwijzingen (links) naar de publicatie op Github aangegeven. JoinUP is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het delen van kennis en ervaring met ICT-projecten. Ik verwacht hiermee de vindbaarheid van de ontwikkelde code met het oog op mogelijk hergebruik te vergroten.

De stukken zijn voor publicatie op verschillende aspecten getoetst waaronder privacy, en veiligheidsrisico’s. De voorwaarde waaronder publicatie van de code plaatsvindt is opensource volgens de licentievoorwaarden AGPL (Affero General Public License). De licentievoorwaarden zien er op toe dat aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar komen. Op deze manier wordt het hergebruik verder ondersteund. De licentie AGPL biedt hiervoor de beste garantie en wordt naast GPL (General Public License) veel gebruikt en kent een grote mate van steun in de opensourcegemeenschap.

Openbaarmaking vindt plaats zonder kostendoorberekening zodat, in het algemeen belang, een gelijk speelveld ontstaat voor een ieder die deze code wil hergebruiken. Alle partijen kunnen op hetzelfde moment over de ontwikkelde broncode beschikken. Eerdere versies worden openbaar gemaakt nadat de onafhankelijke commissie BRP haar rapportage heeft opgeleverd, zodat niet met de werkzaamheden van de commissie wordt geïnterfereerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 27 859, nrs. 111 en nr. 114