Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027858 nr. 511

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 511 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2020

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij verzocht te reageren op het artikel in Trouw «Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur» (commissieverzoek 4 juni 2020).

Ik heb kennis genomen van het artikel, waarin gewezen wordt op de uitkomst van onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen in vier Natura 2000-gebieden in Drenthe. Dit soort berichten krijgt mijn volle aandacht. Ik vind het belangrijk een deskundige duiding van de uitkomst van het onderzoek te krijgen in relatie tot het toelatingsbeleid van biociden en gewasbeschermingsmiddelen en tot de herkomst van de gevonden chemische stoffen. Ik heb daarom het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd het rapport te beoordelen en mij hierover te adviseren. Ik verwacht de adviezen in de loop van de zomer te ontvangen.

Wanneer ik de adviezen heb ontvangen, zal ik deze naar uw Kamer sturen, voorzien van mijn appreciatie.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten