Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 221

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 221 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2013

In de brief van 3 september 2013 (Kamerstuk 27 858, nr. 215) heb ik uw Kamer toegezegd de resultaten van drie onderzoeken en adviezen (aard en eigenschappen van de gewasbeschermingsmiddelen die thans buiten de landbouw worden gebruikt, de juridische grondslag van de aangekondigde maatregelen, en de technische haalbaarheid van niet-chemische gewasbescherming buiten de landbouw) te zullen toesturen, voor het einde van het jaar.

Zeer recent zijn de resultaten ontvangen.

Ik wil u de resultaten graag met een appreciatie toesturen. Dat vergt een nadere bestudering. De resultaten en de appreciatie worden u begin februari 2014 voorgelegd.

Tegelijkertijd zullen de komende weken worden benut voor overleg met de betrokken sectoren en/of organisaties.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld