27 830 Materieelprojecten

Nr. 338 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2021

Hierbij bied ik u de Defensie projectenoverzicht (DPO) afwijkingsrapportage 2021 aan1. Deze afwijkingsrapportage geeft de significante afwijkingen weer ten opzichte van het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 dat in september 2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 313) aan uw Kamer is verzonden.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven