27 830 Materieelprojecten

Nr. 313 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2020

Hierbij bied ik u het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 aan1.

Het DPO geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het gebied van materieel, vastgoed en informatietechnologie. Dit DPO 2020 bevat 108 projecten die op dit moment in onderzoek of in realisatie zijn, een flinke toename ten opzichte van enkele jaren geleden. Deze toename is een resultaat van de keuze in de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919, nr. 1) om ook te investeren in middelen, met een investeringsprogramma als gevolg. Daar wordt hard aan gewerkt. Toch blijft er nog veel werk te verzetten en is er nog een groot aantal projecten in voorbereiding of projecten die een belangrijke faseovergang naderen. De komende maanden ontvangt u de DMP-brieven die de start of faseovergang van deze projecten markeren. Deze brieven zullen uw Kamer waarschijnlijk kort voor het Kerstreces 2020 bereiken. Ik verzoek u dan snel de behandeling in de Kamer van deze brieven mogelijk te maken, zodat Defensie onverminderd voort kan gaan met herstellen, moderniseren en versterken.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven