Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27801-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-12-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27801
Dossiertitel Vierde Nationaal Milieubeleidsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27801-65
Ondernummer 65
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
PS key KST126686
Publicatiedatum 2009-01-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vierde Nationaal Milieubeleidsplan; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vergaderjaar 2008-2009