Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-08-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27659-78".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2006-07-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27659
Dossiertitel Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-27659-78-b1
Gerelateerd document Bijlage;kst-27659-78-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-27659-78-b3
Identifier kst-27659-78
Ondernummer 78
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST99741
Publicatiedatum 2006-08-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet toelating zorginstellingen; Brief staatssecretaris over het scheiden van wonen en zorg
Vergaderjaar 2005-2006