Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27625-426".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Laçin en Kröger over hergebruik van zo schoon mogelijke grond uit de eigen omgeving
Dossiernummer 27625
Dossiertitel Waterbeleid
Identifier kst-27625-426
Indiener C. Laçin
Indiener S.C. Kröger
Ondernummer 426
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Laçin en Kröger over hergebruik van zo schoon mogelijke grond uit de eigen omgeving
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018