27 565 Alcoholbeleid

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2012

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht om een reactie op het boek «Onze kinderen en alcohol», van de oprichters van de alcoholpoli (dr. Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser).

Dr. Van der Lely en Mw. De Visser hebben het boek op mijn ministerie aangeboden. In de antwoorden op de vragen van Kamerlid Bouwmeester (Aanhangsel Handelingen II, 2011/12, nr. 890, 8 december jl.) heb ik al aangegeven dat de oprichters van de polikliniek Jeugd en Alcohol tijdens die bijeenkomst hebben toegelicht dat het boek vooral dient als oproep, in de eerste plaats aan de ouders, maar ook aan collega-hulpverleners en aan beleidsmakers.

Ik deel hun opvatting dat het drinken van alcohol op jonge leeftijd in onze maatschappij nog te vaak normaal wordt gevonden.

Het boek geeft vooral praktische tips en adviezen aan ouders. Daarnaast pleiten de heer Van der Lely en Mw. De Visser voor het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Ik ben van mening dat handhaving van de leeftijdsgrens prioriteit heeft. Het stellen van een leeftijdsgrens zonder handhaving is zinloos. We hebben de argumenten ter zake gewisseld bij de behandeling van de Drank- en Horecawet. Daarin worden bovendien verschillende maatregelen voorgesteld om alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven