Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227529 nr. 99

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 99 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 93

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zorgverzekeraars onder geen beding toegang mogen krijgen tot het landelijk schakelpunt, regionale zorgsystemen en tot de gegevens in het elektronische patiëntendossier;

van mening, dat winstdoelstellingen of andere commerciële belangen voor de zorgverzekeraar prikkels kunnen opleveren om zich toegang te verschaffen tot gegevens uit het elektronisch patiëntendossier;

van mening, dat die prikkels tegengaan gaan moeten worden en dat een maximale boete van 18 500 euro niet in verhouding staat tot het mogelijk verkregen voordeel;

verzoekt de regering

  • 1. de wetgeving zo aan te passen dat bij een eerste overtreding een passende boete opgelegd wordt die openbaar gemaakt moet worden, waarbij de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste 100 000 euro is;

  • 2. de verzekerden, wiens polis het betreft, de mogelijkheid te geven de zorgverzekering en de aanvullende verzekering per direct op te zeggen;

  • 3. bij een tweede overtreding binnen vijf jaar alle verzekeringsnemers van de zorgverzekeraar het recht te verlenen de zorgverzekering en de aanvullende polis op te zeggen;

  • 4. voorts binnen het sanctieregime de mogelijkheid te onderzoeken om een zorgverzekeraar die herhaaldelijk de wet overtreedt, de vergunning tot het voeren van een zorgverzekering te ontnemen en de Kamer op dit punt te informeren voor 1 april 2012;

  • 5. op dit punt te handhaven en te controleren en de Kamer voor 1 juli 2012 te informeren op welke wijze deze controle en handhaving wordt uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Omtzigt

Leijten

Gerbrands