Kamerstukken in dossier 27529

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (42 kB)

  Reactie op vragen en enkele moties uit Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbesche d.d. 30 januari 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-04-2019 2018-2019 27529, nr. 183 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (47 kB)

  Beleid ten aanzien van infrastructuren in de zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-04-2019 2018-2019 27529, nr. 183 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (27 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief regering; Gegevensuitwisseling in de zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 183 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van MZS over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over standaardisatie van toegang tot data in zorgsystemen (t.v.v. 27529-173)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 182 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 181 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (141 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2019, over Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 180 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Motie; Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Motie; Motie van het lid Van den Berg over afspraken over de financiering van maatwerk met nieuw zorggeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 173 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Motie; Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 174 Tweede Kamer der Staten-Generaal