Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227529 nr. 84

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 84 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN GERBRANDS

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt dat gebrekkige dossiervorming en tekortschietende communicatie risico's opleveren voor de kwaliteit van zorg;

overwegende, dat de Eerste Kamer het landelijk elektronisch patiëntendossier (epd) unaniem heeft afgewezen als oplossing voor deze problematiek en de regering heeft verzocht, alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) te beëindigen;

constaterende, dat de regering, in strijd met de opdracht van de Eerste Kamer, aan Nictiz als volledig door het ministerie van VWS gefinancierde organisatie heeft gevraagd, met private partijen aan een doorstart van het LSP te werken;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de onderhandelingen tussen Nictiz en private partijen worden stopgezet;

verzoekt de regering voorts de aanbeveling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over te nemen om zo snel mogelijk een taakgroep voor verantwoorde informatie-uitwisseling in de zorg in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Gerbrands