Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127529 nr. 78

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 78 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN GERBRANDS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 74

Voorgesteld 31 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de burger de zeggenschap heeft over de uitwisseling van zijn medische gegevens;

overwegende, dat volgens de minister expliciete toestemming van de burger de wettelijke basis vormt voor uitwisseling van medische gegevens;

constaterende, dat een procedure van toestemming, het zogenaamde opt-insysteem, nodig is om expliciete toestemming te verkrijgen;

overwegende, dat de minister een opt-insysteem mogelijk en wenselijk noemt;

verzoekt de regering indien zij besluit landelijke gegevensuitwisseling voort te zetten, dan enkel te werken met uitdrukkelijke toestemming via de opt-insystematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Gerbrands