27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN KUIKEN

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat nog steeds gesproken wordt over een patiëntendossier;

constaterende, dat het wetsvoorstel over het patiëntendossier eerder uit privacyoverwegingen, na vele jaren van behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer, uiteindelijk is gestrand in de Eerste Kamer;

van mening, dat de privacy van medische gegevens van burgers en de uitwisseling daarvan goed gewaarborgd dient te worden;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat patiënten en consumenten en hun vertegenwoordigers onmiddellijk worden betrokken bij de onderhandelingen die nu gaande zijn over een mogelijke doorstart van het landelijk schakelpunt ten behoeve van de patiëntendossiers en hun instemmingsrecht te geven;

verzoekt de regering tevens het onderhandelingsresultaat ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Kuiken

Naar boven