27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN GERBRANDS

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende,dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake het elektronisch patiëntendossier heeft verworpen;

constaterende, dat inmiddels 8,7 miljoen burgers via hun burgerservicenummer zijn aangemeld bij het landelijk schakelpunt (LSP);

van mening, dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid en bescherming van de (medische) privacy van de burger;

verzoekt de regering de verantwoordelijkheid voor opslag, beheer en uitwisseling van medische gegevens niet over te laten aan marktpartijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Gerbrands

Naar boven