27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake het elektronisch patiëntendossier (epd) unaniem heeft verworpen;

constaterende, dat de Tweede Kamer vrijwel unaniem heeft ingestemd en er reeds 300 mln. gemeenschapsgeld in het epd is geïnvesteerd;

overwegende, de brede kritiek vanuit de Eerste Kamer dat het epd is ontspoord mede doordat de Tweede Kamer de oorspronkelijke doelstelling uit het oog heeft verloren en te weinig kritisch was;

verzoekt het Presidium een parlementair onderzoek in te stellen naar het proces van besluitvorming rond het elektronisch patiëntendossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven