27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 67

Voorgesteld 1 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat burgers via de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) recht hebben op inzage van het eigen dossier bij de zorgverlener;

constaterende, dat de minister voornemens is, patiënteninzage in het landelijke epd, dat wel het medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen betreft, maar bijvoorbeeld niet het ziekenhuisdossier, te regelen;

verzoekt de regering vast te leggen in de WGBO dat patiënten per 1 januari 2013 recht hebben op inzage in en afschrift van, op elektronische wijze, hun gehele elektronische dossier bij de zorgverlener, en de zorgverlener te verplichten, dit recht op elektronische inzage en afschrift te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Kuiken

Voortman

Dijkstra

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven