Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202127529 nr. 251

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 251 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld 3 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het datalek bij de GGD laat zien dat de GGD GHOR zijn ICT-beleid niet op orde heeft;

constaterende dat de inrichting van de ICT van de GGD primair een verantwoordelijkheid is van de 25 GGD'en;

constaterende dat er geen centraal geleide ICT-aanpak bij de GGD'en blijkt te zijn;

overwegende dat de ontwikkeling en het gebruik van de coronagerelateerde computerprogramma's onder de verantwoordelijkheid van de GGD GHOR vallen;

van mening dat het bestuur van de GGD GHOR zelf effectief regie moet kunnen pakken op het gebruik en de ontwikkeling van de systemen en dat daarvoor degelijke expertise nodig is;

verzoekt de regering, te bevorderen dat zo spoedig mogelijk bij de GGD GHOR een chief information officer aangesteld wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Van Dam

Veldman

Kuiken