27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2020

Bij het Algemeen Overleg gegevensuitwisseling in de zorg van 9 oktober 2019 (Kamerstuk 27 529, nr. 195) heeft de heer Hijink gevraagd om een brief over open standaarden in de zorg. Daarop is ook de motie aanvaard over open standaarden in de zorg en koppelingen voor gegevensuitwisseling1.

Naar aanleiding daarvan heb ik uw Kamer toegezegd eind maart 2020 een brief te sturen met een antwoord op de motie. Ik heb meer tijd nodig om tot een goed antwoord te komen, omdat op dit moment de beheersing van het coronavirus en de gewenste uitwisseling van gegevens in de zorg die daarmee verband houdt, alle aandacht vraagt. Ook van die van de leveranciers van systemen.

Daarom is het nog niet gelukt om tot de benodigde afstemming te komen.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn


X Noot
1

Kamerstuk 27 529, nr. 202

Naar boven