27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2020

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond de vierde e-healthweek plaats. Tijdens deze week zijn met 240 partnerorganisaties door heel Nederland activiteiten georganiseerd met als doel zoveel mogelijk mensen slimme zorgoplossingen te laten zien en zelf te laten ervaren. Ook vertelden patiënten en zorgprofessionals over hun ervaringen met slimme zorgoplossingen. Met deze brief doen wij verslag van de evenementen en resultaten van deze e-healthweek.

De e-healthweek staat in het teken van zien, doen en ervaren. Er zijn deze week door zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, patiënten en leveranciers 218 evenementen georganiseerd voor patiënten, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. De e-healthweek is naar schatting door circa 50.000 mensen bezocht. Een greep uit de tal van mooie evenementen en lanceringen tijdens de e-healthweek:

 • Op 27 januari werd de e-healthweek geopend met het ICT&Health congres dat in het teken stond van «doen, doen, doen!». Er waren 2.225 mensen aanwezig. De Minister voor MZS heeft het congres en daarmee de week geopend. Hij benadrukte onder andere dat digitaal het nieuwe normaal moet worden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Ook werd aangekondigd dat Beter Dichtbij en Luscii samen gaan werken aan makkelijke zorg thuis. De digitale diensten zijn nu met elkaar verbonden, waardoor patiënten de mogelijkheid krijgen om zelf thuismetingen te doen (via Luscii) en deze te communiceren met hun zorgverleners (via het Beter Dichtbij platform). Daarnaast werden tijdens het congres verschillende partijen aan elkaar gekoppeld om samen concrete afspraken te gaan maken voor het vervolg.

 • Twaalf zorgorganisaties binnen de regio Salland hebben de handen ineengeslagen en hebben samen met het Zorgkantoor Midden IJssel de Regionale Ontwikkelvisie Wlz ondertekend in het bijzijn van de Directeur-Generaal Langdurige Zorg van VWS. Met het ondertekenen van deze visie is bekrachtigd dat de organisaties gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst van de langdurige zorg, waarbij ook technologie wordt ingezet om warme zorg te kunnen blijven bieden.

 • Het Zuyderland Medisch Centrum en zorgverzekeraar CZ hebben een overeenkomst voor 10 jaar gesloten, met als centrale doel: «De beste zorg, zo thuis mogelijk». Een gedeelde regiovisie, onderling vertrouwen, intensieve samenwerking, het delen van data en de inzet van e-health zijn de belangrijkste instrumenten om dit doel te bereiken. Dit is een mooi en leerzaam voorbeeld waar vertrouwen en samenwerking binnen een regio toe kan leiden. VWS blijft nauw betrokken en helpt bij het maken van de vervolgstappen.

 • De derde editie van Uw Zorg online Challenge is georganiseerd door Pharmeon (leverancier van online diensten voor de eerste lijn) met partners en gebruikers. Er waren ruim 250 huisartsen, apothekers, regionale samenwerkingsverbanden en online zorgexperts. De Uw Zorg online award 2020 is uitgereikt aan de zorgpraktijk en regio met de meest actieve online-patiënten. Dit jaar is deze award uitgereikt door de Inspecteur-Generaal Gezondheidszorg en Jeugd aan Huisarts van Kuppevelt, Huisartsenpraktijk Boshuizen, Apotheek Reigerhof en Het Huisartsenteam.

 • Met de campagne Word verN!EUWert heeft DeRotterdamseZorg iedereen die werkt in een aangesloten zorginstelling uitgedaagd om met goede ideeën te komen om anders te werken. De vijf winnende ideeën zijn: (1) @t home scoliose screening, waarbij ouders met een Scolioscoop hun kind zelf thuis kunnen testen op scoliose, (2) LVeeeBeeeee(ert) die duidelijke, visuele informatie levert voor volwassenen met de diagnose licht verstandelijke beperking (3) Microgame handhygiëne, een spel dat de principes en juiste volgorde van de handhygiëne uitlegt, (4) Innovatie start in de wachtkamer, waarbij patiënten in de wachtkamer betrokken worden bij innovatie en de wachttijd daarmee slimmer wordt ingezet en (5) Veilige toegang, waarbij door gebruik van de deurswitch er geen kluizen zichtbaar zijn op de buitenmuur en medewerkers van (zorg)organisaties op een veilige manier de gebouwen in kunnen om daar de mensen te helpen die dat nodig hebben.

 • Van 28 januari t/m 1 februari hebben de regionale voorrondes voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2020 plaatsgevonden. De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs voor de meest innovatieve onderneming in de scale-up fase op het gebied van zorg en welzijn. Ik-Herstel is uitgeroepen tot winnaar van de voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs 2020 in de regio Noord-Holland, Wolk Heupairbag voor de regio Zuid-Holland en Gewoon Handig voor de regio West-Brabant en Zeeland. In totaal vonden 9 regionale voorrondes plaats door heel Nederland. Elke regio heeft één genomineerde en publiekswinnaar geselecteerd die doorgaan naar de finale op 12 maart tijdens het Health Valley Event.

 • Op 30 januari was de kick-off van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst met 10 deelnemende verpleeghuizen. Deze deelnemers gaan aankomend jaar onder begeleiding van Vilans aan de slag met technologische implementatie of opschaling. Begin 2021 kiest de jury een winnaar: de Zorgvernieuwer 2021.

 • Op woensdag 29 januari vond de kick-off van de Nationale Agenda MedTech 2020–2024 plaats. Deze werkconferentie was bedoeld om prioriteiten en acties voor de Nationale Agenda MedTech vast te stellen.

  De Minister voor MZS opende de conferentie en deelde zijn visie op de Nationale Agenda met o.a. vertegenwoordigers van patiënten, fabrikanten en zorgaanbieders. Ook werd Health Innovation Netherlands (Hi NL) gelanceerd1 .

  Dit is een samenwerkingsverband tussen UMC’s en andere relevante stakeholders en biedt innovators ondersteuning op de weg van idee naar markt en zorgproces door impactvolle innovaties te helpen evalueren, implementeren en opschalen en zo bij te dragen aan een duurzaam gezondheidszorgsysteem.

 • Het FAIRstival tijdens de Health-RI conferentie vond plaats op 30 januari met meer dan 400 bezoekers, met name onderzoekers. Tijdens het FAIRstival zijn ervaringen uitgewisseld over het toepassen van de FAIR data principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) en de Personal Health Train. Het PHT-platform is gelanceerd als basis voor de doorontwikkeling van de Personal Health Train (PHT). Het FAIRstival was een belangrijk moment voor de PHT als technologie in de gezondheidszorg, voor organisaties die PHT gebruiken om kennis en ervaringen uit te wisselen en om de Nederlandse PHT-beweging aan te jagen.

 • De E-health Hopper reed door het hele land om bij verschillende zorgorganisaties langs te gaan. Hier lieten zij zorgprofessionals zien hoe zorg-op-afstand een bijdrage levert aan het welzijn van mensen.

 • De donderdag in de e-healthweek stond in het teken van DUPPen. Duppen is het digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt (of persoon) en professional. Onder meer op vijf NS stations, waaronder Utrecht CS, werd campagne gevoerd om het DUPPen te promoten bij de reizigers. Binnenkort wordt het nieuwe versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) voor instellingen voor medisch specialistische zorg gepubliceerd. Ziekenhuizen, UMC’s en overige instellingen voor medisch specialistisch zorg worden met deze regeling gestimuleerd om medische gegevens veilig te delen met het PGO van patiënten en ook onderling informatie beter uit te wisselen.

 • Ledenvereniging Thebe Extra organiseerde de eerste theatershow in Brabant waarbij bezoekers op een vermakelijke manier geïnformeerd werden over de mogelijkheden van slimme toepassingen om veilig en gezond thuis te blijven wonen. Leden van kunnen in de toekomst met e-health vragen altijd terecht bij de ledenvereniging van Thebe Extra.

 • De multidisciplinaire leefstijlinterventie WoWijs lanceerde een gezondheidsapp voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Deze gratis e-health applicatie begeleidt kinderen met overgewicht en hun ouders naar een gezonde leefstijl en verbindt de domeinen, onderwijs, zorg en ondersteuning, preventie en sport.

 • Voor alle inwoners van de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg werd door de wethouders Evie (e-health voor iedereen) gelanceerd, een nieuwe website en app voor digitale zorg. Evie biedt online-zelfhulptrainingen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van gezondheid en bij licht psychische klachten.

Bezoeken vanuit VWS

De Minister voor MZS bracht op maandag 27 januari een bezoek aan de Technologie & Zorg Academie (TZA) in Enschede. Tijdens dat bezoek opende hij het – na Rotterdam – tweede fysieke Zorg van Nu-punt, nu voor de regio Twente. Zorg van Nu en TZA hebben hier samen een ruimte ingericht om slimme zorgoplossingen te laten zien en ervaren. Hier kunnen studenten, zorgprofessionals en geïnteresseerde bezoekers leren welke slimme zorgoplossingen er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst bij TZA presenteerden afgevaardigden van ziekenhuis MST, revalidatiecentrum Roessingh en zorgverzekeraar Menzis wat zij al aan e-health toepassingen gebruiken. Zo presenteerde het MST het gebruik van de pufferapp voor patiënten met astma en Roessingh liet zien hoe de Iron Hand mensen met verminderde handcapaciteit kan helpen in hun revalidatie. Er is een beeldverslag gemaakt van deze bijeenkomst.

Op 27 januari bezocht de Staatssecretaris van VWS GGZ Rivierduinen in Leiden. Tijdens dit werkbezoek werd hij geïnformeerd door cliënten en behandelaren over het gebruik van e-health tijdens de behandeling. GGZ Rivierduinen zet Virtual Reality (VR) zodat cliënten lastige situaties kunnen oefenen in een virtuele wereld onder begeleiding van de behandelaar. Tijdens het werkbezoek vertelden zowel cliënten als behandelaren over hun positieve ervaringen. Daarnaast werkt GGZ Rivierduinen sinds kort met de Wachttijdapp voor cliënten die op de wachtlijst staan. Tijdens het werkbezoek werd uitgelegd hoe de app werkt. Het geeft cliënten anoniem relevante informatie rondom de intake en behandeling. Ook krijgt de cliënt uitleg en tips ter overbrugging van de wachttijd.

Ook de ambtenaren van VWS waren net als voorgaande jaren veelvuldig aanwezig bij de diverse activiteiten in het land. Om op deze manier voeling te houden met implementeren en opschalen van innovaties in de regio en waar nodig en gewenst verbindingen te leggen om verder te komen bij hun vraagstukken.

Zorg van Nu

De activiteiten tijdens de e-healthweek sluiten naadloos aan bij de doelstelling van Zorg van Nu (vanuit het Regeerakkoord) om meer bekendheid te geven aan slimme zorgoplossingen onder cliënten, patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Daarom is Zorg van Nu zeer actief geweest tijdens de e-healthweek. Zoals vermeld hierboven is het fysieke punt Zorg van Nu Enschede geopend. Daarnaast is het informatieteam bij veertien verschillende activiteiten aanwezig geweest, van het UMCG in Groningen tot De Zorgroep in Roermond en van het Circustheater in Scheveningen tot Carinova in Deventer. Ook vonden Teahealth bijeenkomsten plaats in Rotterdam, Tholen en Bovenkarspel. Bij elke bijeenkomst waren ongeveer dertig deelnemers die tijdens een high tea kennis hebben gemaakt met de digitale mogelijkheden voor gezondheid, veiligheid en comfort in en om het huis samen.

Samenvattend

Tijdens alle activiteiten van de e-healthweek is opgevallen dat we middenin de fase verkeren van het implementeren en opschalen van slimme zorgoplossingen. Het gaat steeds minder over e-health als extra of losstaande toepassing en vaker over passende zorg en ondersteuning waar technologie een onderdeel van is. De inzet van slimme zorgoplossingen wordt daarmee zorg van nu. De praktijk wijst steeds meer uit dat dit leidt tot meer regie bij cliënten en patiënten, minder bezoeken aan het ziekenhuis of huisarts, prettig en veilig thuis wonen en ontlasting van de zorgprofessional. Zorgorganisaties zoeken hierin meer de samenwerking met elkaar op, over de domeinen heen en ook richting onderwijs en bedrijfsleven. Ook zorgverzekeraars en gemeenten nemen een actievere rol in het stimuleren van de inzet van slimme zorg. Zo kan slimme zorg een belangrijke rol spelen bij de uitdaging van een stijgende zorgvraag in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt. We nodigen via deze Kamerbrief alle partijen in de zorg dan ook uit om deze beweging met kracht door te zetten en samen de transitie naar slimme zorg en ondersteuning verder te versnellen.

Wij danken alle deelnemende partners en bezoekers aan de e-healthweek 2020 voor hun inzet!

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

De oude naam was Health Innovation Initiative Holland (HII Holland)

Naar boven