Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927529 nr. 187

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Met deze brief informeer ik u over het toekennen van de middelen uit de derde e-health tender van de Seed capital regeling. Doel van deze tender is e-health innovaties sneller op te schalen, zodat ze onderdeel van het zorgproces worden en de patiënt er in heel Nederland gebruik van kan maken.

E-health tender 2019

In 2019 is een derde e-health tender opengesteld samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het volledige budget van € 9 mln. is toegekend aan de e-health fondsen Nextgen Ventures 2 en INZET I. Aandeelhouders van Nextgen zijn Zorgverzekeraar Menzis, De Friesland zorgverzekeraar, Stichting Triade (gelieerd aan UMCG) en Noaber Foundation. INZET is een nieuw fonds, waarin gezondheids-, welzijns- en vermogensfondsen en particuliere maatschappelijke investeerders samen gaan werken. Het betreft Nierstichting, Reuma Nederland, KWF, Maag Lever Darm Stichting en De Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind (NSGK), Stichting Else, Fonds Sluyterman van Loo en Invest MZ.

Het budget wordt ingezet om de inleg van de private investeerders te matchen. Hierdoor komt er, vanaf medio 2019, in totaal meer dan € 18 mln beschikbaar voor investeringen in veelbelovende innovatieve (e-health)startups met maatschappelijke impact.

Eerdere e-health tenders

Al eerder zijn in 2017 op grond van de Seed capital regeling twee e-health tenders opengesteld van in totaal circa € 12,8 mln. De fondsen die in 2017 budget ontvingen zijn Blue Sparrows Medtech Finance, Health Innovation Fund III, Healthy.Capital I en Holland Venture Zorginnovaties II. Voorbeelden van e-health startups waarin is geïnvesteerd zijn: Livassured (Nightwatch, oplossing voor epilepsie patiënten), RelieVR (Virtual Reality oplossing voor chronische pijnbestrijding) en MedApp (oplossing waarmee therapietrouw van medicijngebruikers wordt bevorderd). Met de inleg van de private investeerders uit de eerste twee e-health tenders is in totaal circa € 25,6 mln. beschikbaar gesteld voor veelbelovende (e-health)startups.

Tot slot

Via de Voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing 2020 zal ik u nader informeren over de startups waarin de fondsen uit de tender 2019 investeren.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins