Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927529 nr. 185

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2019

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 van de NZa aan1. De NZa zet in de Wegwijzer alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 op een rij voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, zodat die meegenomen kunnen worden in het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren.

De Wegwijzer geeft veldpartijen voorbeelden, duidelijkheid en een meer integraal overzicht hoe de digitale ontwikkelingen doorwerken in de bekostigingsregels voor de zorg en ondersteuning. De Wegwijzer is inhoudelijk sterk verbonden met lopende initiatieven en programma’s van het Ministerie van VWS zoals de Juiste zorg op de juiste plek, preventie, de laatste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische gegevensuitwisseling, het stimuleren van thuiszorgtechnologie en het opschalen van goede voorbeelden.

Voor 2020 zijn in de Wegwijzer de volgende ontwikkelingen en nieuwe items verwerkt:

  • Voor de wijkverpleging is de regel voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. Ik informeer u daar zo spoedig mogelijk over.

  • In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.

  • Ook zijn er 2 nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan de Wegwijzer over preventie en hulpmiddelen en zijn er accenten in de Wegwijzer gelegd op zelfzorg, zelfmanagement en ondersteuning.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl