27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat enkele zorgverzekeraars bij de contractering voorwaarden stellen dat zorgaanbieders zich aan moeten sluiten bij het Landelijk Schakelpunt;

van mening, dat de keuzevrijheid van zorgaanbieders en cliënten bepalend moet zijn in de keuze of en hoe zij patiëntengegevens uitwisselen;

van mening, dat zorgverzekeraars geen bindende voorwaarden moeten stellen ten aanzien van het Landelijk Schakelpunt, zeker niet in het overgangsjaar 2012, totdat algemene eisen voor gegevensuitwisseling door de verschillende beroepsgroepen zijn vastgesteld;

verzoekt de regering:

  • hierover met zorgverzekeraars in overleg te treden en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren;

  • de Kamer voor 1 mei 2012 te informeren over het aantal zorgverzekeraars dat deze eis gesteld heeft voor 2012, het aantal zorgverleners dat niet aan deze eis wil voldoen en de gevolgen van het al dan niet verplicht stellen van aansluiting bij het Landelijk Schakelpunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Kuiken

Naar boven