Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27455-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27455
Dossiertitel Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27455-4
Ondernummer 4
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST52865
Publicatiedatum 2001-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Nationaal Verkeers- en Vervoersplan; Planologische kernbeslissing essentiële onderdelen en plankaarten
Vergaderjaar 2000-2001