Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27428-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-05-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27428
Dossiertitel Beleidsnota Biotechnologie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27428-83
Ondernummer 83
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
PS key KST107297
Publicatiedatum 2007-05-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsnota Biotechnologie; Verslag algemeen overleg van 18 april 2007 over biotechnologie
Vergaderjaar 2006-2007