Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427428 nr. 265

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 265 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2014

Ten aanzien van de gevraagde reactie op de aangenomen motie van lid Ouwehand (Kamerstuk 33 750 XIII, nr. 113) betreffende maïs 1507 meld ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat Nederland tijdens de EU Raad Algemene Zaken (van 11 februari 2014) tegen de voorgestelde toelating voor teelt van maïs 1507 in de Europese Unie zal stemmen. Zoals eerder gemeld in de brief van 5 februari 2014 (Kamerstuk 27 428, nr. 264), zal ik u de brief inzake het kabinetsbeleid voor genetisch gemodificeerde organismen, waaronder de Europese markttoelating, voor het Algemeen Overleg Biotechnologie van 20 februari a.s. toezenden.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld