Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27406-210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Pechtold c.s. over een samenhangende toekomststrategie en een voorstel voor een Toekomstfonds
Dossiernummer 27406
Dossiertitel Nota «De kenniseconomie in zicht»
Identifier kst-27406-210
Indiener A. Pechtold
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener A. Slob
Indiener D.M. Samsom
Indiener H. Zijlstra
Ondernummer 210
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over een samenhangende toekomststrategie en een voorstel voor een Toekomstfonds
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014