Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27406-209".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-02-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’
Dossiernummer 27406
Dossiertitel Nota «De kenniseconomie in zicht»
Identifier kst-27406-209
Indiener H.G.J. Kamp
Indiener M. Bussemaker
Ondernummer 209
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota «De kenniseconomie in zicht»; Brief regering; Kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014